Wicemarszałek Jarosław Rzepa na spotkaniu z mieszkańcami. Rozmawiano o Maszewie

MASZEWO. Program naprawczy, możliwe inwestycje w mieście oraz na terenach wiejskich i źródła ich finansowania – to tylko niektóre tematy, które mieszkańcy Maszewa poruszyli w czasie spotkania z Jarosławem Rzepą – Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Do rozmów doszło 7 sierpnia na terenie Maszewskiej Przystani.
W spotkaniu pn. „Porozmawiajmy o Maszewie” wzięli udział między innymi prezesi maszewskich organizacji, wiceprzewodniczący powiatu Czesław Siwek i burmistrz Paweł Piesio.

W trakcie rozmów nie zabrakło tematu rozliczenia dotacji za rewitalizację maszewskiego ratusza. J. Rzepa mówił też o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych i zachęcał do korzystania z programów, w tym m.in. ze Społecznika, Lokalnej Grupy Działania, programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych czy programu dofinansowania zakupu wyposażenia jednostek OSP.
Zebrani wskazywali, że z uwagi na realizowany w Maszewie program naprawczy mogą być kłopoty z wkładem własnym na uzyskanie dofinansowań np. budowy dróg. Wicemarszałek odpowiedział jednak, że są możliwości ich realizacji w etapach (np. jeden etap finansuje województwo, drugi – w kolejnym terminie – gmina). Mówił również, że inwestycje należy rozpoczynać od dokumentacji, co z kolei umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w momencie ogłoszenia naborów.

-Środki finansowe, które mamy musimy zapewnić na spłacenie pożyczki. Mimo to udało się wyodrębnić środki np. na zakup wozu strażackiego. Udało się również przedłużyć komunikację podmiejską z Przemocza do Stargardu, która ruszy od 1 września. Z uwagi na program naprawczy nie możemy jednak przekraczać pewnych parametrów w różnych działach – mówił burmistrz Paweł Piesio, który dopytywał następnie o możliwości dofinansowania remontów remiz strażackich i świetlic wiejskich.

Na pytanie o możliwości budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 106 (Maszewo – Dębice), wicemarszałek stwierdził, że tego rodzaju inwestycje są planowane, lecz, podobnie jak w innych przypadkach, inwestycje należy rozpocząć od stworzenia dokumentacji.
W czasie spotkania mieszkańców z wicemarszałkiem poruszono także kwestię rozbudowy sieci wodociągowej. W tym przypadku J. Rzepa zaproponował umówienie spotkania przedstawicieli wodociągów z władzami gminy.
Organizatorem spotkania „Porozmawiajmy o Maszewie” był właściciel Maszewskiej Przystani. (MO, fot.: MO)