Od 1 września podwyżka za śmieci

MASZEWO. To zła informacja dla mieszkańców Gminy Maszewo. 14 sierpnia (środa) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie poinformowano, że od 1 września br. wzrosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Za odpady segregowane trzeba będzie zapłacić 16 zł od osoby, natomiast za niesegregowane – 32 zł od osoby.

-Zgodnie z treścią ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości, jaka zostanie podana w zawiadomieniu. W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego w Maszewie – www.maszewo.pl. (MO)