Adam Rojek zastępcą burmistrza Maszewa!

MASZEWO. Swoim zarządzeniem z 2 września (poniedziałek), burmistrz Maszewa Paweł Piesio, powołał na stanowisko zastępcy burmistrza Maszewa Adama Rojka. Funkcję zastępcy A. Rojek (wg zarządzenia) pełni od 1 września.

-Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Maszewie (…) w wymiarze 1/40 etatu – czytamy w zarządzeniu burmistrza w sprawie powołania zastępcy.

Zarządzenie weszło w życie 1 września. Oprócz pełnienia funkcji zastępcy burmistrza, A. Rojek wygrał również konkurs na kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Maszewie. (mo, fot.: zasoby Maszewo24)