Sesja w Maszewie – o skardze, zmianach w budżecie i składzie Komisji Gospodarczej


MASZEWO. 11 września (środa) w Maszewie odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. W trakcie obrad radni głosować będą nad projektami uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2019 rok.

Radni zajmą się również uchwałą o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
Sesja poprzedzona zostanie wspólnym posiedzeniem komisji, które planowane jest na wtorek 10 września.

Skarga na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej została zbadana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. W swoim stanowisku komisja uznała skargę za bezzasadną. W sprawie uchwały o ustaleniu składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, proponuje się, aby skład komisji przedstawiał się następująco: Agnieszka Lewicka, Krzysztof Janicki, Emilia Kwiatkowska i Irena Plewa.

Początek sesji planowany jest o godz. 10.00. (MO)