Radni zdecydują czy w Maszewie powstanie CUW


MASZEWO. W czwartek, 24 października, w trakcie sesji, radni zdecydują, czy utworzyć Centrum Usług Wspólnych (CUW) w gminie Maszewo. Planuje się, że CUW zajmowałoby się prowadzeniem gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Maszewie, szkoły w Dębicach i Rożnowie Now., przedszkola oraz biblioteki i ośrodka kultury.

W uzasadnieniu uchwały o stworzeniu CUW, czytamy m.in.: „Powołanie CUW zapewni jednostkom wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. Wśród świadczonych usług znajdzie się prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników (…). Powołanie CUW ma wiele zalet. Po pierwsze, z punktu widzenia administracyjnego, są to: mniejsze koszta, centralizacja działalności oraz ich ujednolicenie, a także większa nad nimi kontrola. Po drugie – niewątpliwie poprawi jakość obsługi i zarządzania jednostkami obsługiwanymi”.

Planuje się, że siedziba CUW mieściłaby się na ul. Szkolnej 14. CUW miałby dyrektora, którego powołuje i odwołuje burmistrz.