Kto zostanie nowym kierownikiem Zakładu Komunalnego w Maszewie?

MASZEWO. Wiele wskazuje na to, że nastąpi zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Komunalnego (ZK) w Maszewie. 23 października ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika tej jednostki.

Osoba, która chce się wziąć udział w konkursie musi mieć między innymi wykształcenie wyższe, co najmniej 5 letni staż pracy, znajomość przepisów samorządu gminnego.
Oferty w konkursie na stanowisko kierownika ZK w Maszewie można składać do 4 listopada, do godz. 15.30. Do tej pory kierownikiem ZK była Danuta Pawluczuk.