Idzie ku lepszemu. Gmina w programie naprawczym

Burmistrz Maszewa Paweł Piesio

MASZEWO. Jak wiadomo w Gminie Maszewo realizowany jest program naprawczy. Ma to związek na przykład ze zwiększeniem dyscypliny wydatkowania środków z budżetu gminy.

Od początku swojej kadencji burmistrz Paweł Piesio podjął działania, które ów program postępowania naprawczego pomagają realizować. Według informacji zawartej 31 grudnia (wtorek) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie, już udało się spłacić zadłużenie wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego (zadłużenie wynosiło 70.197 zł) oraz kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym (113.055 zł). Oprócz tego spłacono też ratę pożyczki w wysokości 150.000 zł przyznanej z budżetu państwa. (r) fot.: archiwum