Burmistrz Maszewa „za” stworzeniem Domu Seniora. W planach też coś dla najmłodszych mieszkańców gminy

MASZEWO. Poznaliśmy roczny plan zamówień publicznych Gminy Maszewo na 2020 rok. Jedna z pozycji planu zawiera informację o możliwości stworzenia w Maszewie Dziennego Domu Seniora. Na wykonanie zadania, a dokładniej roboty budowlane, planuje się przeznaczyć (orientacyjnie) 150 tys. zł. Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie tego zadania z programu Senior +.

-Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, założenie jest takie, że Dom Seniora powstałby w obiekcie szkoły podstawowej, w pomieszczeniu dawnej świetlicy. Składając wniosek o finansowe wsparcie opracowaliśmy projekt przebudowy tego pomieszczenia – powiedział burmistrz Paweł Piesio.
Oprócz działań na rzecz maszewskich seniorów, burmistrz planuje także coś dla najmłodszych mieszkańców. Nowy plac zabaw, bo o nim mowa, ma pojawić się w Maciejewie, natomiast plac zabaw w Tarnowie ma zostać doposażony. (r), fot.: archiwum Maszewo24