Gmina przeznacza 144 tysiące złotych na sport

MASZEWO – DĘBICE. Burmistrz Maszewa ogłosił konkurs ofert na wspieranie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Maszewo. Planuje się, że w 2020 roku na ten cel z budżetu gminy będzie przeznaczone 144 tys. zł (przypomnijmy, że w 2019 roku gmina na ten cel przeznaczyła mniej, bo 140 tys. zł).

W kwocie na 2020 rok wstępnie planuje się przeznaczenie 72 tys. złotych na krzewienie kultury fizycznej i sportu, a dokładniej piłki nożnej w Maszewie, 39 tys. zł na piłkę nożną w Dębicach oraz 33 tys. zł na młodzieżowe kolarstwo szosowe. Zadania muszą być wykonywane od lutego do grudnia 2020 roku. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty do 10 lutego 2020 roku.