Można składać wnioski na usuwanie azbestu

MASZEWO. Do 15 maja br. można składać w gminie wnioski na uzyskanie dofinansowania na usuwanie azbestu. Wnioski powinny zawierać zdjęcie w formie elektronicznej wyrobów z azbestu (ściągniętego bądź znajdującego się na budynku); w przypadku, gdy azbest znajduje się na budynku (dach) dokument potwierdzający zgłoszenie jego demontażu w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, z adnotacją „nie wnoszę sprzeciwu”.

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie (email: urzad@maszewo.pl), listownie: Urząd Miejski, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub umieszczając go w urnie przed wejściem do maszewskiego urzędu.
Realizacja poszczególnych wniosków, ma być uzależniona od wysokości dotacji jaką gmina uzyska od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.