Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo

Graf.: Biuro Prasowe / Urząd Marszałkowski w Szczecinie

REGION. Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Jednym z wyznaczników zaangażowania społecznego jest udział w wyborach. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poprzez konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” chce nagrodzić gminy, które osiągną najwyższą frekwencję wyborczą. W puli dla najaktywniejszych jest łącznie 100 tys. zł.

Czytaj dalej Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo