Jan Bednarek – Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Piłki Nożnej z wizytą w Maszewie

Fot.: źródło – www.maszewo.pl

MASZEWO. 3 marca (wtorek) w Maszewie doszło do spotkania Jana Bednarka – prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Piłki Nożnej i Pawła Piesio – burmistrza Maszewa z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie gminy, czyli Masovii Maszewo i Dębu Dębice.

Czytaj dalej Jan Bednarek – Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Piłki Nożnej z wizytą w Maszewie

Pożar w podstawówce! Spokojnie… to tylko ćwiczenia

fot.: www.maszewo.pl

MASZEWO. O tym, jak ważne jest przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych z budynków szkół, w których przebywa duża ilość uczniów – nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki takim rozwiązaniom można zapoznać dzieci oraz pracowników szkoły z procedurami, które w efekcie pozwolą na uniknięcie potencjalnego zagrożenia życia.

Czytaj dalej Pożar w podstawówce! Spokojnie… to tylko ćwiczenia

Krok po kroku w programie naprawczym. Gmina z nadwyżką budżetową…


MASZEWO. 20 lutego do maszewskiego biura rady miejskiej wpłynęło pismo od Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Przypomnijmy, że RIO jest państwowym, niezależnym organem kontroli i nadzoru.
W piśmie RIO informuje, że pozytywnie zaopiniowało prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Maszewo. Informacja ta jest o tyle istotna, że – jak wiadomo – w gminie realizowany jest program naprawczy.

Czytaj dalej Krok po kroku w programie naprawczym. Gmina z nadwyżką budżetową…

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do spraw uzależnień. Dyżury w marcu

MASZEWO. Jak już informowaliśmy, od stycznia w Maszewie działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do spraw uzależnień. W punkcie pomoc psychologiczną i terapeutyczną mogą znaleźć osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, a także osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu. Z pomocy mogą korzystać również osoby współuzależnione.

Czytaj dalej Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do spraw uzależnień. Dyżury w marcu